FAQ

Fotowoltaika – FAQ

1. W jaki sposób instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd?

Energia słoneczna zamieniana jest przez panele fotowoltaiczne na prąd stały (DC), który następnie musi zostać przetworzony na prąd zmienny (AC) – taki sam, jak ten, który płynie w gniazdkach. W tym celu wykorzystuje się inwerter, popularnie zwany falownikiem.

2. Z jakich elementów składa się domowa elektrownia słoneczna?

Na standardowy zestaw fotowoltaiczny składają się m.in. panele słoneczne, inwerter (przemiennik prądu stałego na zmienny), elementy montażowe przewody oraz skrzynka przyłączeniowa. Inwerter powinien zostać zamontowany w zacienionym oraz suchym miejscu jak najbliżej licznika energii. Najczęściej lokalizuje się go w piwnicy, garażu lub innym pomieszczeniu gospodarczym.

3. Jak długo trwa montaż instalacji fotowoltaicznej?

Montaż typowej elektrowni słonecznej na budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie powinien przekraczać 3 dni. Często udaje się wykonać pełną instalację w ciągu 1 dnia, choć wpływ na czas realizacji mają m.in.: liczba paneli, moc elektrowni, kąt nachylenia dachu i rodzaj pokrycia.

4. Czy panele słoneczne podlegają serwisowaniu?

Co do zasady, moduły fotowoltaiczne to urządzenia bezobsługowe, dlatego nie ma potrzeby ich konserwacji ani serwisowania. Gwarancja producenta na 15 lat zapewnia odpowiednio długi okres bezawaryjnego działania przydomowej elektrowni z paneli fotowoltaicznych. Warto w tym miejscu dodać, że dla zapewnienia bezpieczeństwa i długowieczności całego systemu istotne znaczenie ma m.in. prawidłowe uziemienie oraz dobór właściwych zabezpieczeń.

5. Czy inwestowanie w fotowoltaikę się opłaca?

Inwestowanie w odnawialne źródła energii charakteryzuje się stopą zwrotu na poziomie ok. 15%. Średni czas oczekiwania na zwrot kosztów z odpowiednio dobranej instalacji wynosi od 7 do 10 lat. Biorąc to pod uwagę, należy uznać, że fotowoltaika stanowi opłacalną inwestycję. Pozwala ona uniezależnić się od cen prądu, ale także magazynować wyprodukowane nadwyżki, korzystając z modelu net meteringu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w Polsce inwestorzy mogą pozyskiwać dotacje na fotowoltaikę, dzięki którym okres zwrotu skraca się jeszcze bardziej.

6. Ile kosztują panele słoneczne?

Za wysokiej klasy moduł fotowoltaiczny należy zapłacić od 600 zł w górę. Jednak sam koszt paneli nie jest wymiernym narzędziem do oceny wydatków na fotowoltaikę. Znacznie więcej o cenie instalacji powie nam koszt kompletnej instalacji, który w Polsce wynosi średnio ok. 4000 zł netto za każdy zainstalowany 1 kW.

7. Jaka moc instalacji będzie właściwa dla mojego domu?

Nasi eksperci sporządzają szczegółowy audyt zapotrzebowania energetycznego w gospodarstwie domowym lub firmie. Na tej podstawie określana jest optymalna moc instalacji fotowoltaicznej, która w pełni odpowiada indywidualnym potrzebom mieszkańców, czy wymogom prowadzonej działalności gospodarczej. Drugim czynnikiem warunkującym parametry elektrowni słonecznej będzie powierzchnia dachu budynku. Do zainstalowania 1 kW potrzeba ok. 7 m2 przestrzeni.

8. Czym różnią się panele fotowoltaiczne od kolektorów słonecznych?

Panele fotowoltaiczne służą do produkcji prądu ze słońca. Są one często mylone z kolektorami słonecznymi, które mają zupełnie inne zadanie – pozyskiwanie energii cieplnej do wykorzystania w instalacjach grzewczych, np. do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

9. Ile energii może wyprodukować domowa elektrownia słoneczna?

Wiele czynników wpływa na to, jak wiele energii może wyprodukować system fotowoltaiczny. Należy wziąć pod uwagę liczbę słonecznych dni, poziom nasłonecznienia w konkretnym regionie, porę dnia czy miejsce montażu ogniw. W naszym kraju trzeba liczyć się ze średnim uzyskiem na poziomie 1000 kWp, a więc 1 kWh prądu pozyskiwanego rocznie przez 1 panel o mocy 300 Wp.

10. Jaki jest koszt podłączenia do sieci elektrycznej?

Inwestor, który decyduje się na budowę instalacji fotowoltaicznej, nie ponosi kosztów związanych z jej podłączeniem do sieci. Koszty te przejmuje na siebie zakład energetyczny, z którym prosument podpisuje umowę regulującą warunki korzystania z instalacji oraz bilansowania opłat za prąd.

11. Czym jest net metering?

Net metering to nazwa modelu rozliczeniowego, w którym właściciel instalacji fotowoltaicznej rozlicza się z zakładem energetycznym za energię w proporcji 20/80. Oznacza to, że mając nadwyżkę wyprodukowanego prądu, możemy zmagazynować go u dystrybutora, odbierając rezerwę w dowolnym momencie w ciągu 12 miesięcy. Z przechowywanej nadwyżki inwestor może odzyskać 80% – reszta staje się własnością zakładu energetycznego.

12. Ile ważą moduły fotowoltaiczne?

Standardowa waga każdego z paneli aluminiowych wynosi pomiędzy 18 a 20 kg. Dzięki temu równomiernie rozłożona instalacja nie obciąża nadmiernie konstrukcji dachu budynku.

13. Jaki kąt usytuowania paneli będzie optymalny?

W naszych warunkach (głównie ze względu na szerokość geograficzną) właściwy kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych mieści się w przedziale 15-45 stopni.

14. Czy panele mogą ulec awarii?

Z uwagi na swoją konstrukcję, moduły fotowoltaiczne są nie tylko w pełni bezobsługowe, ale też bezawaryjne. Nawet pomimo intensywnego, wieloletniego eksploatowania, ich wydajność pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Po upływie 25 lat sprawność nadal będzie wynosiła powyżej 80% w stosunku do fabrycznie nowych urządzeń.

15. Czy korzystanie z instalacji fotowoltaicznej jest bezpieczne?

Nie ma żadnych dowodów na szkodliwość fotowoltaiki dla ludzi, zwierząt czy środowiska. Prąd ze słońca stanowi jeden z rodzajów „zielonej” energii, dlatego stanowi w pełni bezpieczne jego źródło. Wszystkie elementy instalacji słonecznej powstają z materiałów całkowicie biodegradowalnych, dzięki czemu po zakończeniu eksploatacji mogą zostać poddane recyklingowi. Z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania, kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie wszelkich połączeń prądowych przed dostępem osób postronnych, co eliminuje ryzyko porażenia.

16. Jak brak słońca wpływa na działanie instalacji?

Do funkcjonowania domowej elektrowni nie jest konieczne bezchmurne niebo. Należy jednak liczyć się ze spadkiem wydajności instalacji w pochmurne dni. Spore ilości energii da się wyprodukować również zimą, zwłaszcza przy słonecznej pogodzie.

17. Czy dach musi być zwrócony w kierunku południowym?

Południe to najbardziej optymalny kierunek instalacji modułów fotowoltaicznych, jednak zadowalające efekty da się osiągnąć również na połaci zwróconej na wschód lub zachód.

18. Kto to jest prosument?

Prosument to osoba prywatna lub firma, która jest jednocześnie producentem oraz końcowym odbiorcą energii produkowanej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Energii tej nie można wykorzystywać w celu wytwarzania lub dystrybucji prądu.

19. Czy zakład energetyczny może odmówić przyłączenia fotowoltaiki?

Po wykonaniu przez naszych ekspertów wszystkich niezbędnych badań oraz przygotowaniu kompletnej dokumentacji zakład energetyczny ma obowiązek przyłączenia do sieci instalacji fotowoltaicznej, spełniającej wszystkie niezbędne warunki.

20. Brak prądu, a instalacja fotowoltaiczna

W trakcie pożaru, awarii sieci elektrycznej lub innego zagrożenia, następuje wyłączenie instalacji fotowoltaicznej. Pracująca w takich warunkach elektrownia słoneczna stanowiłaby poważne zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia wielu osób.

MainMill

O Nas

W MainMill zrzeszamy wokół siebie najlepszych specjalistów branży fotowoltaicznej. Gwarantujemy niezależność elektryczną, oszczędności, a przede wszystkim ochronę środowiska.

Kontakt